POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem strony https://wcbrzeziny.pl jest Julian Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Asenizacyjne i Transportowe Julian Ciołek 95-060 Brzeziny, Dąbrówka Duża 105, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 833-101-30-12

Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel:  +48 603 400 000 oraz pod adresem e-mail: kontakt@wcbrzeziny.pl

1.  Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

·       Administrator – Julian Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Asenizacyjne i Transportowe Julian Ciołek 95-060 Brzeziny, Dąbrówka Duża 105, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 833-101-30-12

·       Strona/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://wcbrzeziny.pl

·       Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

2.  Dane osobowe

1.  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy lub poprzez pocztę elektroniczną.

2.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3.  Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia kontaktowego lub poprzez pocztę elektroniczną przetwarzane są w celu obsługi kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika.

4.  Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w tym m.in.:

·       w celu wykonania zlecenia umowy zawartej z nami,

·       do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji Państwa danymi

·       aby poinformować Państwa o nowych ofertach,

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
5.  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6.  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7.  Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9.  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

·     prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·     prawo do przenoszenia danych,

·     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

·     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zgłoszenia kontaktowego, przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632, KRS: 0000612359.

11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

·     H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632, KRS: 0000612359.

3.  Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Ponadto, pliki cookies umożliwiają tzw. profilowanie, które jest przez nas wykorzystywane do wyświetlania reklam w ramach remarketingu (na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f).

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4.  Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w celach analitycznych oraz dla zapewnienia prawidłowego działania strony:

·       kod śledzenia Google Analitycs – wyłącznie w celu analizy statystyk Strony. Kod śledzenia wykorzystuje pliki cookies oraz nie zapisuje adresów IP Użytkowników. Administratorem danych jest: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

5.  Logi serwera

1.  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.  Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.